juni 15, 2024

Fabian woonblog

Handige woon tips van Fabian

Welke types IHP zijn er?

Een IHP is een integraal huisvestingsplan. Een IHP geeft richting aan de toekomstige huisvesting van bijvoorbeeld het onderwijs. Een dergelijk plan biedt inzicht in de verschillende gebouwen in een portefeuille, het perspectief voor de locaties voor komende jaren, de noodzakelijke investeringen en het kijkt naar aspecten als spreiding van voorzieningen. Kort samengevat biedt dit plan dus een toekomstperspectief voor schoolbesturen en de gemeente met betrekking tot de huisvesting van het onderwijs. In het artikel van vandaag vertellen we je wat er nu precies in een ihp moet staan en welke verschillende types IHP we van elkaar onderscheiden.

De inhoud van een IHP

Zoals we net hebben benoemd, biedt een IHP dus een toekomstperspectief voor de huisvesting van het onderwijs. Een ihp is belangrijk om de kwaliteit van huisvesting te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van onderwijshuisvesting en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud van de schoolgebouwen. Een IHP geeft inzicht in welke investeringen gemeente en schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten. Daarnaast geeft het ook antwoord op bepaalde vragen, zoals de potentiële groei of krimp van leerlingen en de plannen om schoolgebouwen te verduurzamen.

De verschillende types IHP

Er zijn een aantal verschillende types IHP van elkaar te onderscheiden en voor je er een op gaat stellen is het natuurlijk van belang dat je weet welk type je dient te gebruiken. Om te beginnen is een IHP belangrijk voor alle onderwijssoorten en het bewegingsonderwijs. Zo’n plan moet dus opgesteld worden voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast dient een IHP ook voor het bewegingsonderwijs. Er worden vier typen IHP’s van elkaar onderscheiden, die allen een verschillende scope hebben en om verschillende producten en processen vragen. De vier types zijn als volgt: het onderwijs capaciteitsplan, het onderwijs kwaliteitsplan, het kind voorzieningenplan, het integraal gebiedsplan.